Gıda İşletme Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

Gıda_Kayıt_BelgesşOnay ve Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmeleri makalemizde hangi işletmelerin onay, hangilerinin ise kayıt kapsamında olduğu hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde ise Kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin bu belgeyi nasıl alabilecekleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre bu işlemler yapılmaktadır. Buna göre;

Kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, işletmelerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra en geç 30 gün içerisinde bağlı bulundukları il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne aşağıda belirtilen bilgi ve belgelere başvuruda bulunurlar;

Perakende İşletmecileri İçin Bilgi Belgeler;

PERAKENDE İŞLETMELER İLE TAŞIMA VE DEPOLAMA KONUSUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

 

1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti
3- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme. (Bu belge sadece Kanun Ek-1 Listesindeki Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işletmeler için geçerlidir.)
 

 

Gıda Üreticileri İçin Bilgi ve Belgeler :

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.
3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)
5- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.
6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme (Sorumlu Yönetici Belgeleri).

 

 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı : Bu belge, üretim tesisi,perakende işyeri  Belediye sınırları içinde ise belediyeden alınmalıdır. Kendi arasında sıhhi ve gayrı sihhi müessese olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gayrı sıhhi müesseseler için olanı ise birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Birinci sınıflar Büyük Şehir Belediyeleri veya İl Belediyelerince verilirken, diğerleri ilçe belediyelerinden alınabilmektedir. Bu konuda belediyelerin ruhsatlandırma müdürlüklerinden ayrıntılı bilgi alınabilir. Üretim tesisi, belediye sınırları dışında ise İl Özel İdare Müdürlüklerine başvurularak alınmalıdır.  Organize Sanayi Bölgelerinde olan işletmeler ise Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerine başvurmalıdırlar. Özellikle Gayrı Sıhhi sınıfın prosedürü biraz daha yavaş olan bir süreç olduğundan, zaman kaybetmeden başvurulması önem arz etmektedir. Bu belgede dikkat edilecek hususlar şunlardır;
-İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı üzerindeki firma ünvanı, sahibi, adresi ve faaliyet konusu bölümleri doğru olmalı ve Kapasite Raporu ile birebir örtüşmelidir. Yani iki belgenin de aynı adresteki aynı işletmeye düzenlendiği açıkça belli olmalıdır (Önemli not: Perakende işyerleri için Kapasite raporu istenmemektedir).
-Gıda Üreten yerler için ise Faaliyet konusu kısmına mutlaka ve mutlaka üretilecek ürünün konusu veya ileride üretilmesi planlanan ürün gruplarının konusu açıkça yazılmalıdır. Örneğin; hem Şekerleme, hem de Çikolata üretecek bir  işletmenin İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatında faaliyet konusu “Şekerleme ve Çikolata Üretimi” diye belirtilmelidir, belirtilmez ise hangisi belirtilmiyorsa talep ettiği  Gıda Kayıt Belgesinin faaliyet konusu bölümüne de yazılmaz ve ileride yazılmayan ürünün üretimi konusunda problemler yaşanabilir.
 

 

 
 
Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu : Bu belge, bağlı bulunulan meslek odasından alınabilir. Yalnızca Ticaret ve Sanayi Odaları yufka imalathanesi,  fırın gibi küçük işletmelere bu belge yerine “Ekspertiz Raporu” düzenleyebilmektedir. Diğer odalar ekspertiz raporu düzenleyemeyip, ancak Kapasite raporu düzenleyebilmektedir. Kapasite Raporu Odalar Borsalar birliğinden onaylı olmalıdır. Bu nedenle raporun süreci biraz uzun sürmektedir. Ekspertiz raporu ise Ticaret Sanayi Odalarından kısa sürede alınabilmektedir (Önemli Not: Perakende işyerleri için Kapasite raporu istenmemektedir. Dolayısıyla bu işletmeler almayacak.).
Bu belgede dikkat edilmesi gereken noktalar ise; Firma ünvanı, sahibi, adres bilgileri gibi bilgiler İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı ile birebir örtüşmelidir. Son geçerlilik tarihi kesinlikle belirtilmeli, çalışan sayısı ve üretilen ürün grupları ve miktarları açık bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca makinelerin toplam gücü ve çalışan sayısı da açıkça belirtilmelidir. Bu raporda belirtilen makine gücü ve çalışan sayısına bakılarak sorumlu yönetici istihdam edilmek zorunda olunup olunmadığı konusunda karar verilmektedir.
 

 

 
 
Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi : Elde mevcut değilse Ticaret Sicil Memurluğundan temin edilebilir.
 

 

 
 
Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı : Şeker üretimi veya paketlemesi yapacak işletmeler öncelikle Şeker Kurumu’ndan uygunluk yazı almalıdırlar.
 

 

 
 
Sorumlu Yönetici  Belgeleri : Bir gıda işletmesinde sorumlu yönetici çalıştırılmak zorunda olunup olunmadığı,  çalıştırılacaksa hangi meslek gruplarından sorumlu yönetici bulundurulması gerektiği ile ilgili hususlar 5996 sayılı kanunun EK-1′inde yer alan GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDEN ÜRETİMİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK MESLEK MENSUPLARI başlıklı tabloda açıkça belirtilmiştir. Söz konusu tablo için tıklayınız.
Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi gibi meslek odası bulunan sorumlu yöneticilerden meslek odalarından alacakları Sorumlu Yöneticilik Belgesi yeterli olacaktır. Kimyager, Su Ürünleri Mühendisi gibi meslek odası bulunmayanlardan ise gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşmesi gerekmektedir.

 

 

Söz konusu gıda işletmeleri yukarıda belirtilen kendi gruplarına ait bilgi ve belgeleri dosya halinde İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne (Yetki verilmiş ise İlçe Müdürlüğü, verilmemiş ise İl Müdürlüğü) başvuruda bulunurlar. İl/İlçe Müdürlüğü dosyayı 15 gün içerisinde inceler. Dosya eksik veya yanlış ise yanlışlık belirtilerek dosya geri iade edilir.  Gıda işletmesi başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır. Tüm bilgi ve belgeler eksiksiz ise, işletmeye  yönetmeliğin EK-14′ünde yer alan işletmeye ait iş kolu belirtilerek yine yönetmeliğin EK-5′indeki Kayıt Belgesi düzenlenir.

Önemli Not: İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

Ekleri için tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan Onay ve Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmeleri başlıklı makalemizde gıda çalışma izni, gıda kayıt ve gıda kayıt işletmeleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Share on TwitterShare via email
Bu yazı Gıda Onay ve Kayıt İşlemleri, Üretici danışma hizmetleri kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.
yorum, yorum yap

Gıda İşletme Kayıt Belgesi Nasıl Alınır? için 10 cevap

 1. Merdol Karaman der ki:

  Kayıt ve onay numarası alan işletmeler.
  AB.Birliği üye ülkelere ihracat yapabileceklermidir.
  Cevap verirseniz memnun olurum.

  • Super Admin der ki:

   Şu anda böyle birşey yok çünkü yeni kanun ve yönetmelikler AB’den alınmış olsa ve onların standartlarını içerse de bu mümkün gibi görünmüyor. AB bazı ürünlerin ithalatına izin verirken, bazı ürünlerin ihracatına ise izin vermiyor. Örneğin AB’ye süt ihracatı, AB tarafından yasak yani Ab bu ürünlerin ülkemizden ithalatına izin vermiyor. Nedenine gelince;
   Süt konusunda Ab standartlarına uymak şimdilik zor gibi görünüyor. AB sütün tam kontrollü olarak, süt hayvanlarına verilen yem ve veteriner ilaçlarının kayıt altına alınarak üretilmesini şart koşuyor, yani süt işletmelerinde (ahırlarda) bütün hayvanların hastalıktan ari (özellikle brusella ve tüberküloz) olmasını, bu hayvanlara verilen yem ve ilaçlarında kayıt altına alınmasını istiyor. Ülkemizde bu kayıtları tutan profesyonel süt işletmeleri (ahırlar) olmasına rağmen yetersiz sayıda ve süt işleyen üreticiler sadece bu işletmelerden süt almıyor. Bu kapsamda süt alınan bütün süt işletmelerin ari olması şimdilik zor görünüyor. Bir işletmenin ari bir işletme olabilmesi için;
   İşletmede bulunan hayvanlarda testler yapılması ve bu testler sonucunda pozitif çıkan hayvanların (hastalık tespit edilen hayvanların) itlaf edilmesi gerekiyor, bu da tabiki devlet desteği ile oluyor; yani üreticilerin kayba uğramaması ve ayakta kalması için itlaf edilen hayvan ücretlerinin devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Sadece bu testler yeterli değil. Bundan sonra da bu işletmelerin herşeyi kayıt altına alması, işletmeye yeni bir hayvan girdiği zaman ise bu testlerin o hayvana da yapılması ve testler sonuçlanana kadar hayvanın karantinada bekletilmesi gerekiyor (hastalıklı ise itlaf edilmelidir).

   Bu kapsamda eski ihracat prosedürlerinin devam edeceği kanısındayız. Size yardımcı olması açısından aşağıdaki makalelerimizi okumanızı tavsiye ederiz:

   1- Gıda ihracatı nasıl yapılır?
   2- AB Dışı Ülkelere Et ve Et Ürünleri İhracatı

 2. SEDEF USLU der ki:

  5996 sayılı kanun ile verilen sertifikalar o işletmenin AB STANDARTLARINI sağladığı anlamına gelir mi ? işletmeci 5996 sayılı kanun dışında AB ihraç için başka sertifika almak zorunda mıdır ? yeni kanun AB tarafından akretide olmuş kabul edilmekte midir ? Yardımınız için teşekkür ederim.İyi çalışmalar..

  • Super Admin der ki:

   Şu anda bu konu ile ilgili kesin birşey yok. Ama AB ithalat konusunda hassas. Şu anda da haliz hazırdaki ihracat prosedürleri uygulanıyor.
   Aslında ben de buna benzer bir soruyu birkaç yıl önce bir AB uzmanına sormuştum:
   -BRC’nin AB standartlarının da üzerinde olduğunu söylüyorsunuz, o zaman neden BRC almış Türk işletmeleri AB’ye direk ihracat yapamıyor? Mesela BRC almış süt işletmeleri var ama AB’ye süt ihracatı yasak neden?

   Tabiki cevap verememişti. Şunu söyleyeyim ki yeni çıkan yönetmeliklerin büyük bir çoğunluğu AB direktiflerinin bire bir tercümesidir. Bu konunun, ülkemiz işletmelerinin onay işlemleri tamamlandıktan sonra netlik kazanacağını tahmin ediyorum.

 3. Ümit Ağdeniz der ki:

  Merhabalar,kuruyemişçi dükkanımıza toptan aldığımız kuruyemişi kendi marka ve paketlerimizle satmak için nasıl bir yol izlemeliyiz?Saygılarımla.

 4. ALİ der ki:

  Merhabalar, pastanemizde hem üretim hemde satış yapılmaktadır. Ayrıyeten perakende işletmeler için kayıt başvurusunda bulunmamamız gerekiyor mu? Bir de faliyet konuları tam olarak neye göre belirleniyor, hangi belgelerimize göre gıda sicil sertifikalarımıza göre mi , işyeri açma ve çalışma ruhsatı üzerindeki faaliyet konularına göre mi?Belediyeye fırıncılık ruhsatı konusunda başvuruda bulunduk sonuçlanmasını bekliyoruz bu da yeni bir faaliyet konusu demek değilmi ? Bu ruhsatı alınca kayıt belgesini yenilememiz gerekecek mi acaba? İlgilenirseniz minnettar olurum teşekkürler.

  • Super Admin der ki:

   Eğer müracaat ederken İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatında faaliyet konusu olarak ikisi de varsa ve başvurunuzu ikisi için yaparsanız bir kayıt belgesine ikisi de yazılabilir yani ayrı bir kayıt belgesine gerek kalmaz. Müracaatınızda birini yapmış iseniz ikinci içinde almak zorundasınız.

   Tüm belgelerdeki faaliyet konularının tutarlı ve uyumlu olmazı gerekir. Ama asıl baz alınan İşyeri Açma Çalıştırma ruhsatıdır. Bu ruhsata göre kayıt belgesinin faaliyet konusu düzenlenir.

   Evet fırıncılık yeni bir faaliyet konusu olur. Evet fırıncılık işlenmiş yeni ruhsatı alınca kayıt belgesini yenilemeniz gerekir.

 5. Toygar der ki:

  İyi günler
  Perakende ve toptan olarak işyerimde çikolata satışı yapmaktayım. Esnaf odasına kayıtlı küçük esnafım.Çeşitli çikolata kurslarına katılarak çikolata yapımını öğrendim. Toptan olarak çikolata kuvertür hammaddesini işleyerek kendi markamız ve kutularımızda toptan ve perakende satışını amaçlıyoruz. Prosedür hakkında bilgi verirseniz dileğiyle. Saygılarımla.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>